TIEDOTE / Public announcement 19.3.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamat vaikutukset Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n toimintaan.

Suomessa vallitsee COVID-19 -tartuntatautiepidemia, jonka takia Suomen valtioneuvosto on tehnyt tarvittavia rajoittavia toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi sekä tartuntojen huipun siirtämiseksi ja madaltamiseksi.

Maanantaina 16.3.2020 Suomen hallitus kielsi yli henkilön julkiset kokoontumiset ja pyysi kansalaisia välttämään tarpeetonta yleisillä alueilla oleskelua. Nämä linjaukset ovat voimassa ainakin 13.4.2020 asti.

Metropolia siirtyy etäopetukseen keskiviikosta 18.3.2020 alkaen ja tämä muutos on alustavasti voimassa 2020 kevätlukukauden loppuun. Etäopetukseen liittyvissä asioissa ohjeistukset löytyvät ensisijaisesti Omasta ja epäselvyyksissä voit olla yhteydessä opettajaasi, tutkintovastaavaan tai METKAan. Lisäksi Metropolia sulkee kampuksensa 18.3.–13.4.2020.

HTO ry seuraa ja ottaa huomioon toiminnassaan Suomen hallituksen ja Metropolian linjaukset, sekä toimimaan niiden mukaisesti. Koska Metropolia sulkee ovensa 13.4.2020 asti, on tilanteella suuria vaikutuksia toimintaamme.

HTO ry:n hallitus piti keskiviikkona 18.3.2020 kokouksen, jossa päätimme kevään osalta ohjata toiminnassamme kaiken kapasiteetin edunvalvonnan ja viestinnän sektorille. Pyrimme tällä päätöksellä mahdollistamaan sen, että voimme parhaiden mahdollisien kykyjemme ja kapasiteetin rajoissa olemaan tukena sekä apuna vaikeiden aikojen edessä. Päätös perustuu huoleen jäsenistömme jaksamisesta koronaviruksen tuomien vaikutusten johdosta.

Kevään 2020 tapahtumat

HTO ry noudattaa edellä mainittuja linjauksia, millä on vaikutuksia kevään tapahtumiin. Haluamme toimia vastuullisesti niin, että tapahtumiimme osallistuminen on turvallista ja että kaikki – myös riskiryhmiin kuuluvat – voivat osallistua tapahtumiimme tasapuolisesti omaa terveyttään riskeeraamatta.

Tämän vuoksi kevään loput tapahtumat on peruttu, sekä emme tule jatkamaan järjestelyitä kevään Excursioille. 

Suomen hallitus on suositellut yli 500 henkilön tapahtumien perumisen toukokuun loppuun saakka. HTO on perinteisesti osallistunut METKAn Wiikon Wappuun olemalla mukana omalla tapahtumapäivällä sekä osallistumalla vappuaattona omalla ohjelmalla. Tänä vuonna HTO:n hallitus päätti kuitenkin jättää osallistumatta METKAn Wiikon Wappuun, sillä perinteisiä tapahtumia ei voi hallitusten linjausten takia järjestää. Keskustelemme kuitenkin vaihtoehtoisen vappuviihteen järjestämisestä, joten pysykää asian tiimoilta kuulolla!

HTO:n vuosijuhlat oli tarkoitus järjestää lauantaina 18.4.2020. Tapahtumaan on kuitenkin vielä aikaa ja tilanne voi muuttua suuntaan, jos toiseenkin. Emme siis vielä peru tai siirrä vuosijuhlia, mutta seuraamme tilannetta jatkuvasti ja ilmoitamme heti, jos teemme päätöksiä asian suhteen. Pyydämme kuitenkin vieraitamme varautumaan tapahtumapäivän muuttumiseen. Vuosijuhlia ei kuitenkaan tulla peruuttamaan, joten jo ostetut liput ovat siis voimassa myös mahdollisena uutena tapahtumapäivänä.

Muu toiminta kevään aikana

HTO:n sääntömääräinen kevätkokous tullaan järjestämään viivästyneenä koronaepidemian vuoksi. Tarkemmasta ajankohdasta viestitään jäsenistölle mahdollisimman pian.

Metropolian ovet ovat kiinni 18.3.-13.4.2020, joten tänä aikana ei ole pääsyä myöskään toimistollemme. Epidemiatilanteen aikana pyrimme välttämään toimiston käyttöä muissa kuin aivan välttämättömissä tilanteissa. Mikäli sinulla on välttämätön tarve käydä toimistollamme, ole yhteydessä sähköpostitse hallitus@htory.fi

Vaikka toimintamme rajoittuukin monilta osin tilanteen takia, pyrimme silti edistämään jäsenistömme etuja niin hyvin kuin kykenemme. Emme pysty olemaan fyysisesti läsnä esimerkiksi tapahtumien ja ständeilyn muodossa, joten pyrimme panostamaan erityisesti viestintään ja edunvalvontaan.

Hallituksemme toimii aktiivisena tilanteesta huolimatta ja ajaa jäsenistön etuja, joten mikäli sinulle aiheutuu esimerkiksi edunvalvonnallisia haasteita etäopetukseen siirtymisestä, voit olla meihin yhteydessä ja pyrimme ratkaisemaan tilanteen parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikäli sinulle nousee mitään kysymyksiä aiheeseen tai toimintaamme liittyen, voit olla hallitukseen yhteydessä joko sähköpostitse hallitus@htory.fi tai sosiaalisen median kautta. Pyrimme olemaan avuksi parhaiden kykyjemme mukaisesti, sekä kehittämään vaihtoehtoisia viestintämuotoja ollaksemme mahdollisimman hyvin jäsenistömme tavoitettavissa.

Haluamme toivottaa jäsenistöllemme valtavasti voimia ja jaksamista, sekä muistuttaa että oli huoli ehkä kuinka pieni tai suuri tahansa, siihen voi aina saada tukea.

Lopuksi hyvä tärppi esimerkiksi Nyyti ry:n chat, jossa keskustellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavissa aihepiireissä.

 Chatteja järjestetään torstaisin klo 18-20:00 ja koronaepidemiaan liittyviä chatteja lisäksi myös tiistaisin klo 15-17:00

https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat/

Ystävällisin terveisin,

Helsingin Tekniikan Opiskelijat – HTO ry:n hallitus

Impact of the coronavirus epidemic on the activities of the Helsinki`s Technology Students HTO ry.

Finland is affected by the COVID-19 epidemic, which has led the Finnish Government to take the necessary restrictive measures to contain the epidemic and to move and lower the peak of infections.

On 16.3.2020, the Finnish Government banned public gatherings of more than ten people and asked citizens to avoid unnecessary stay in public areas. These policies will be valid until at least 13.4.2020.

Metropolia will switch to distance education from 18.3.2020, and this change will be provisionally in place until the end of the spring semester 2020. In distance education matters, guidance can primarily be found from OMA, and in case of doubt you can contact your teacher, head of degree programme or METKA. In addition, Metropolia will close its campuses 18.3.-13.4.2020.

HTO ry follows and takes into account the policies of the Finnish Government and Metropolia, and will act accordingly. As Metropolia closes its doors until 13.4.2020, the situation will have a major impact on our operations.

On 18.3.2020, HTO’s Board held a meeting at which we decided to direct all our capacity to the advocacy and communications sector for the spring. The purpose of this decision is to enable us to support and assist in difficult times to the best of our abilities and capacities. The decision is based on our concern for our members’ wellbeing due to the effects of the coronavirus.

Spring 2020 events

HTO follows the guidelines mentioned above, which has an impact on the events during spring. We want to act responsibly so that participation in our events is safe and that everyone, including those at risk, can participate in our events on an equal basis without risking their own health.

As a result, the rest of the spring’s events have been cancelled and we will not continue to make arrangements for the spring Excursions.

The Finnish Government has recommended that the events of more than 500 people will be cancelled until the end of May. HTO has traditionally participated in METKA’s Wiikon Wappu by having our own event day and being a part of the festivities on the eve of May Day with our own program. This year, however, the HTO board decided not to attend METKA’s Wiikon Wappu, as traditional events cannot be organized due to government policies. However, we are discussing alternative May Day entertainment, so stay tuned!

HTO’s annual gala was scheduled to take place on 18.4.2020. However, there is still time for the event, and the situation may change directions quite rapidly. So we’re not cancelling or postponing the gala yet, but we’re constantly monitoring the situation and will notify you immediately if we make any decisions on the matter. Nonetheless, we ask our guests to be prepared for a change of the scheduled day. The annual gala will not be cancelled, so tickets that have already been purchased will be valid on any possible new day.

Other activities during the spring

Due to the corona epidemic, the HTO’s regular spring meeting will be delayed. The exact date will be communicated to the members as soon as possible.

The doors of the Metropolia are closed 18.3.-13.4.2020, so during this time there is no access to our office. During an epidemic, we try to avoid using the office for anything other than absolutely necessary. If you need to visit our office, please contact us via hallitus@htory.fi.

Although our activities are limited in many respects due to the situation, we still pursue to promote the interests of our members as best as we can. We are not able to be physically present, for example in the form of events and stands, so our main focus is in communication and advocacy.

Our board is active regardless of the situation and advocates the interests of our members, so if you are experiencing, for example, advocacy challenges in moving to distance education, you can contact us and we try to resolve the situation in the best possible way.

If you have any questions regarding the topic or our activities, you can contact the board either by email to hallitus@htory.fi or via social media. We aim to help to the best of our abilities, and to develop alternative forms of communication so that we could be as accessible as possible for our members.

We want to wish our members tremendous strength and well-being, and to remind them that no matter how big or small your worries are, you can always get support.

Finally, a good catch, for example, the chat held by Nyyti ry, which discusses various topics of the student’s everyday life.

  Chats are held on Thursdays at 18-20:00 and the corona epidemic themed chats, as well on Tuesday at 15-17:00

https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat/

Sincerely,

Helsinki’s Technology Students – The Board of HTO ry

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.