Reija Rautiainen

Edunvalvonta, Megora

Bio- ja kemiantekniikan opiskelija

Vastuualueet: Edunvalvonta, Megora

Toteemieläin: