Tietoa meistä

 

Helsingin Tekniikan Opiskelijat – HTO ry on Metropolia Ammattikorkeakoulun Karamalmin, Myllypuron ja Myyrmäen toimipisteissä toimiva opiskelijayhdistys. Yhdistys toimii yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn ja muiden opiskelijayhdistysten kanssa opiskelijan asialla. Jäsenkelpoisia ovat kaikki Metropolian tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat. HTO:n jäseneksi voi liittyä Kide.app:ssa, jäsenyys on maksuton. Kuka tahansa voi ostaa kannatusjäsenyyden hintaan 10 € / vuosi, kannatusjäsen saa käyttöönsä jäsenedut ja läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistyksen kokouksissa.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

 

Virallisissa koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa HTO ry vaikuttaa aktiivisesti itse ja yhteistyössä METKA:n, sekä muiden opiskelijayhdistysten kanssa. HTO:n hallituksen jäseniä istuu monissa oppilaitoksen työryhmissä ja toimielimissä vaikuttamassa opiskelijoiden hyvinvointiin, sekä METKA:n jaostoissa, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan tulevaa mm. opiskelijoiden edunvalvonnan, liikunnan ja tutoroinnin alueilla. HTO on perinteisesti ollut myös hyvin edustettuna METKAn edustajistossa. HTO:lla on edunvalvontatiimi, joka neuvoo ja auttaa opiskelijoita epäselvissä tilanteissa, sekä myös kaikenlaisissa  kiusaamis-, syrjintä- ja häirintätilanteissa tarvittaessa. HTO on jäsenenä myös opiskelijoiden mielenterveyttä edistävässä Nyyti ry:ssä.


HTO:n edunvalvontaan saat yhteyden osoitteesta edunvalvonta@htory.fi.

Kerhot 

HTO:n alaisuudessa toimii kerhoja, joiden toimintaa yhdistys tukee. Tällä hetkellä toimivia kerhoja ovat Alumnikerho, laboratorioanalyytikko-opiskelijoiden kerho MetLab, sekä Lautapelikerho. Tuemme mielellämme myös uusien kerhojen perustamista.  Eikö omalla tekniikan alallasi ole yhdistystä? Perusta kerho! Haluaisitko harrastaa jotakin muiden opiskelijoiden kanssa? Perusta kerho! Kerhon perustaaksesi sinun tulee olla HTO:n varsinainen jäsen tai hallituksen alumni. Kirjallinen hakemus kerhon perustamisesta ja selvitys toiminnan tavoitteista toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hallitus@htory.fi. Kerhon jäseniä voivat olla kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat, ellei kerhon omissa säännöissä muuta mainita. Myös jo olemassa oleva rekisteröity yhdistys, kerho tai kilta voidaan hyväksyä HTO:n kerhoksi.

Tutorointi

HTO:n hallituksessa toimii usein tutoreita ja tutorvastaavia. Tutoreilla on suuri merkitys uusien opiskelijoiden opastajina ja hyvinvoinnin edistäjinä. Tutortoiminta tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia ja uusia taitoja ja kasvattaa myös uusia aktiivisia yhdistystoimijoita. Tätä työtä haluamme HTO:ssa tukea ja seuraamme tarkasti mitä tutorointirintamalla tapahtuu ja teemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä tekniikan tutorien kanssa. Tuemme ja järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös tutorien virkistäytymistä, kuten perinteeksi jo muodostuneet Tutorsaunasitsit. Tutorit ja tutorvastaavat ovat tervetulleita HTO:n Prospecteiksi ja yhteyttä yhteistyön tiimoilta voi ottaa matalallla kynnyksellä sähköpostitse osoitteeseen hallitus@htory.fi.

Mukaan toimintaan?

HTO:lle valitaan uusi hallitus vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa loka-joulukuussa. Joskus vajaata hallitusta on myös tarpeen täydentää kesken vuoden, tämä tapahtuu yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa helmi-toukokuussa tai erikseen pidettävässä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa. Ehdolle voi asettua HTO:n varsinainen jäsen lähettämällä etukäteen vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen hallitus@htory.fi tai ilmaisemalla halukkuutensa asettua ehdolle yhdistyksen kokouksessa.

Myös matalamman kynnyksen toimintaan pääsee mukaan, mikäli hallitustoiminta tuntuu liian kokonaisvaltaiselta. HTO:lla on Prospect-ryhmä, jonne aktiiviksi haluavat voivat liittyä ja päästä auttamaan esimerkiksi tapahtumissa. Prospectiksi liittyäkseen ei tarvitse olla HTO:n jäsen tai edes tekniikan alan opiskelija, kiinnostus toimintaamme kohtaan riittää. Ota yhteyttä hallitukseen päästäksesi toimintaan mukaan. Toimintaa käynnistetään ja kehitetään parhaillaan korona-epidemian jäljiltä, ideat toiminnan kehittämiseksi ovat tervetulleita.

 

Yhdistyksen jäsenenä sinulla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa, ota yhteyttä hallitukseen, mikäli haluat päästä seuraamaan kokousta.